HOLICKÝ KRAMFLÍČEK 2018

 

PROPOZICE POSTUPOVÉ SOUTĚŽE

PROPOZICE HOBBY SOUTĚŽE

 

Děkujeme těmto sponzorům:    město Holice   město Holice         MONTS

 

Historie i trocha nostalgie.

Pan Josef  Švec, stál u zrodu tancování v Holicích a  založil v r. 1958  vůbec jeden z prvních tanečních  klubů ve Východních Čechám, Tancklub Holice, zlidovělý název Švecklub. 

První soutěž se v Holicích konala v r. 1963.Ve spolupráci s Kulturním  domem Holice  uspořádali soutěž pod názvem „ O putovní pohár města Holice“. IV. ročník se konal 25.listopadu 1967. Tehdejší „PROPOSICE“ vydal Kulturní dům MěNV Holice  a uskutečnil  se ještě v původním sále Na Špici.

V r. 1977  partnerka ŠVCe  Lída Klingerová,  klub převzala a zde se také seznámila s budoucím manželem Vlastíkem Mičjanem a  vedla ho do roku 1982.Touto taneční líhní ŠVECKLUBU  prošli tedy i pozdější manželé Mičjanovi, Aleš Novák - Besta Chrudim, z nichž se později stali učitelé tance a porotci.Tancklubem prošlo další množství tanečníků a tanečnic i já.  Tehdy  v Tancklubu tančil téměř každý holičák , i součastný starosta Ladislav Effenberk .

Po odchodu Lídy do Pardubic, klub přebírám já a vedu ho dosud.  Navázala jsem  v letech 1988 - 1990 na tradici holických soutěží nejprve  taneční ligou mezi kluby z Bohdanče, Přelouče, Pardubic a Holic. Některé probíhaly v sále Na Trandě, jiné Na Špici. V roce 1991 se podařil zrealizovat  nápad a ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Holicích uspořádat celostátní soutěž. První ročníky byly ještě bez názvu. V roce 1993 dostala soutěž svůj název Holický kramflíček a postupně se rozšiřovala o další kategorie. Všechny ročníky probíhaly v sále Na Špici, od roku 2005 se soutěž přesunula  z ekonomických i prostorových důvodů do sportovní haly. Zatím  početně nejobsazenější ročník  byl  v roce 2009 s účastí 164 párů ve všech soutěžích a s 500 diváky. Soutěž se koná pod Českým svazem sportovního tance.  Hlavním pořadatelem je od r. 2010  taneční klub Tancklub Holice o. s., který v r.2006 získal právní subjektivitu jako občanské sdružení.Cenami  do soutěže pravidelně  sponzorsky přispívají holičtí i další podnikatelé . Akce se koná  za podpory města Holice a Krajského úřadu Pardubického kraje.   V r.1975 se podle dochovaných propozic  konal poslední ročník, už pod záštitou PKO – Okresního kulturního střediska v Pardubicích a Krajského kulturního střediska v Hradci Králové. Dnes už pro nás nepředstavitelné, ale soutěž doprovázel  velký taneční orchestr ZK ( závodní klub, pro mladší ročníky) Tesly Pardubice pod taktovkou Jindřicha Pavlíka.V porotě zasedli např. Holuša, Rektor, Raab,  Weisgerber,  Kavalír,Švec a další.  Vedoucí soutěže byl p. F.Černý. Putovní pohár se nepodařilo dohledat.  

                                                                            

galerie k článku |počet fotografií: 5