Historie

1992

20 let TSHF

2012

1957                     

55 let Tancklub

2012

Taneční klub Tancklub Holice založil v roce 1957 pan Josef  Švec a vedl ho do roku 1977, později se vedoucí  klubu  stala Lída Klingerová, nyní Mičjanová a od roku 1982  až dosud Hana Flekrová.

Odborné vzdělání Hana Flekrová získala  na taneční konzervatoři a po jejím absolvování v roce 1992, již jako lektorka společenského tance a společenské výchovy  založila soukromé taneční studio.

Začalo působit souběžně s Tancklubem. Studio vzniklo jako přípravka  klubu, ale také nabídlo dětem a mládeži nové taneční aktivity.

V r. 1994 TSHF uspořádalo  první soukromé Velké taneční. Postupně se činnost TSHF rozrůstala až do dnešní podoby a stále se rozvíjí. TSHF má okolo 60 stálých členů, kteří se tanci věnují celoročně, již od 4 let.

Se svými vystoupeními se pravidelně zúčastňujeme všech významných kulturních akcí a oslav, pořádaných  našim  městem, či jinými organizacemi, a to  nejen v Holicích.

TSHF spolupracuje se základními školami v Holicích, Dolní Rovni, Sezemicích, v Lázních Bohdaneč, Moravanech a na Horním Jelení, s  mateřskými školami v Býšti, Chvojenci, Holicích a na Starých Holicích. Činnost studia i kubu  podporují město Holice a Pardubický kraj.

Jako lektorka tance Hana Flekrová vlastní certifikát kvality Svazu učitelů tance České republiky, jehož je profesionálním členem s mezinárodní licencí Euro Dance Center. V březnu obdržela od města Holice  za práci s dětmi a mládeží ocěnění „ Trenér roku.“

V závěru roku 2006 získal  TK Tancklub Holice novou právní subjektivitu občanského sdružení.  Od roku 2010 je hlavním pořadatelem celostátní soutěže ve sportovním tanci Holický kramflíček., spolupořadatelem je taneční studio. Oba subjekty, TSHF a Tancklub Holice, spolu úzce spolupracují na  různých akcích a jejich činnost se prolíná. Ročně TSHF a Tancklub  pořádá okolo padesáti  tanečních akcí, kde si zatančí přes 300 tanečníků.

TSHF pořádá Velké podzimní taneční pro mládež, různé kurzy pohybové průpravy, taneční tábor Tapoza v Bělči nad Orlicí a další akce. Mezi netradiční akce patřila například  novoroční  výuka salsy se zastupiteli města, pro reklamní agenturu jsme tančili na velikonočních trzích, Nový rok jsme zahajovali tancem na střeše Kulturního domu Holice, tančili jsme v Pardubicích na zámku.

Činnost TSHF je zaměřena především na práci s dětmi a mládeží, ale pořádá i kurzy pro dospělé. Cílem TSHF je kvalitní využití volného času dětí a mládeže, se zaměřením na vystupování  na veřejnosti a na soutěžní činnost.

TK Tancklub Holice sdružuje děti a mládež se zájmem o společenský a sportovní tanec. Připravuje je na soutěže a sám je také pořádá. Veškeré aktivity TSHF a Tancklubu  jsou určeny široké veřejnosti.  

Ke 20. výročí činnosti TSHF  jsme spustili nové webové stránky a skupinu v síti facebook.     

Na závěr školního roku připravujeme vždy koncem června závěrečné vystoupení všech členů, nazvané V Rytmu. Tradičně se zapojujeme do kulturního programu oslav Dnů Holicka.